Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Kiên Giang

Trên địa bàn Kiên Giang đang có 16,871 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 16 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Kiên Giang tập trung chủ yếu ở Thành Phố Rạch Giá 5,684 công ty, Huyện Phú Quốc 4,194 công ty, Huyện Châu Thành 1,189 công ty, Huyện Kiên Lương 933 công ty, Huyện Hòn Đất 814 công ty, Huyện Giồng Riềng 708 công ty, ...