Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Kiên Giang

Trên địa bàn Kiên Giang đang có 16,045 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 16 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Kiên Giang tập trung chủ yếu ở Thành Phố Rạch Giá 5,491 công ty, Huyện Phú Quốc 3,782 công ty, Huyện Châu Thành 1,136 công ty, Huyện Kiên Lương 915 công ty, Huyện Hòn Đất 777 công ty, Huyện Giồng Riềng 688 công ty, ...