Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Kiên Giang

Trên địa bàn Kiên Giang đang có 17,158 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 16 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Kiên Giang tập trung chủ yếu ở Thành Phố Rạch Giá 5,749 công ty, Huyện Phú Quốc 4,337 công ty, Huyện Châu Thành 1,205 công ty, Huyện Kiên Lương 937 công ty, Huyện Hòn Đất 821 công ty, Huyện Giồng Riềng 715 công ty, ...