Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành Kiên Giang

Có 1258 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Châu Thành Kiên Giang. Các công ty tại Huyện Châu Thành Kiên Giang tập trung chủ yếu ở Xã Vĩnh Hòa Hiệp 200 công ty, Xã Bình An 192 công ty, Thị trấn Minh Lương 128 công ty, Xã Mong Thọ B 94 công ty, Xã Vĩnh Hòa Phú 92 công ty, ...