Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang

Có 5963 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang. Các công ty tại Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang tập trung chủ yếu ở Phường An Hòa 978 công ty, Phường Vĩnh Lạc 955 công ty, Phường Vĩnh Bảo 488 công ty, Phường Vĩnh Quang 470 công ty, Phường Vĩnh Thanh 353 công ty, Phường Vĩnh Thanh Vân 336 công ty, Phường An Bình 250 công ty, Phường Rạch Sỏi 188 công ty, ...

CÔNG TY TNHH KIÊN HÀN PHÁT

1702160302

Lô L, căn 1A, đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiê, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá